ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
ให้เป็นที่ระลึกครูอัจฉริยา สารถ้อย ซึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Advertisements