หน้าแรก

ผลงานระดับสหวิทยาเขต น่าน1

This slideshow requires JavaScript.

  1.เด็กหญิง วิยะดา       คำฟู                           ชั้น ม.1/1
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา     ขัติยศ                        ชั้น ม.1/1
3.เด็กหญิง ชนาพร    กุลเจริญ                     ชั้น ม.1/1

 โรงเรียนสตรีศรีน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต37

ครูที่ปรึกษา
คุณครูอัจฉริยา   สารถ้อย

ที่ปรึกษาพิเศษ
1.  นายปุณณชัย           ไชยช่อฟ้า
2.  นายวรัญญู               พานิช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: